МРЛ5-IRIS-Display

На базата на обемната радарна информация от доплеровите радари се извършва визуализиране на облачните масиви и селекция на градоопасните клетки.
Чрез вертикални разрези по избрани сечения на мощните купесто-дъждовни облаци се определят тяхната структура, степента на градоопасност, мястото, където да се достави реагента, началото и края на въздействието
Височините на областите с различна  отражаемост, зоната и радиусът на областта за засев се предават по мрежа в модул FIRE H.