Fire H - Aерологичен сондаж
  • Специализиран софтуер осигурява: - Разработка на аерологичен сондаж на базата на едномерен числен модел с включена микрофизика за определяне термодинамични характеристики на атмосферата и прогноза за валеж от град.