Fire H - Аерозолен облак
  • Изчисляване на дифузионните обеми на реагента в полет със зададени концентрация на ледообразуващи ядра и градиентно температурно поле.