Fire H - Препоръки за стрелба
  • На базата на пресметнатите термодинамични характеристики на атмосферата и дифузионните обеми на разпространение на реагента извършва подготовка на данните за стрелба. По данни от радарните дисплеи IRIS Display се изработват препоръки за стрелба (кои ракетни площадки са подходящи за изстрелване на ракети с цел максимално засяване на определеното място в облака). Препоръките се предават по мрежа към модул Fire W.