Системата за управление на стрелбата Fire W

На база съвременни технологии е изградена комуникационно-информационна система за управление на стрелбата. Цялата информация от командния пункт и ракетните площадки се приема и предава по телеметричен кодиран канал като се осигурява точно и навременно изпълнение на зададените команди, пълен контрол в реално време върху състоянието на техниката и изпълнението на командите, архивиране на условията и изпълнението.