Изпълнителна агенция Борба с градушките

Изкуствени въздействия

История

Научните основи на изкуствените въздействия върху времето се поставят през 40-те години на 20-ти век от американски учени, участващи в група, ръководена от нобеловия лауреат Ървинг Лангмюр.

 

През 1946 г. Шефер при експерименти в облачна камера, използвайки твърд въглероден диоксид, открива метод за изкуствено образуване на ледени кристали в преохладени облаци.

 

На 13 ноември 1946 г. Шефер прави първия полеви опит за въздействие върху облаци в естествени условия, засявайки от самолет малък купест облак със сух лед.

 

 

През ноември 1946 г. Бърнард Вонегът (брат на известния писател Кърт Вонегът) открива, че сребърният йодид (AgI), чиято структура е много близка до тази на леда, има ледообразуващи свойства. Това откритие дава възможност за провеждане на активни въздействия върху големи облачни масиви.

 

За повече информация:
History and Problems in Weather Modification
Cloud seeding - Wikipedia

 

Борба с градушките

За да се предотвратят щетите от градушките, е необходимо потенциално опасните купесто-дъждовни облаци да се трансформират така, че да не се допусне образуването на едри градови зърна. Обикновено броят на ледените кристалчета в облака е малък и при наличие на условия, те бързо нарастват до градови зърна с големи размери.
Най-популярните концепции за борба с градушките са:

  • Полезна конкуренция
    Изкуствено създаване на допълнителни ледени кристали, способни в процеса на нарастване да конкурират естествените зародиши в борбата за вода в облака. Преохладената вода се преразпределя между естествените и изкуствените ледени зародиши, при което те не нарастват до големи размери. Градовите зърна, падайки към земята, се стопяват до дъждовни капки или ситнозърнеста градушка.
Без засев
Със засев
Без засев
Със засев
  • Ранно изваляване
    Стимулиране на валежа в по-ранен стадий от живота на преохладения конвективен облак, в който все още няма силно развити възходящи потоци. Изкуствено се намалява водността в облака, което предотвратява нарастването на ледените зародиши до градови зърна с големи размери.
  • Снижаване на траекторията на растящите градови зърна
    Стимулиране нарастването на градовите зърна на по-ниски височини в облака, където поради по-малка водност и по-слаби възходящи потоци, се ограничава времето на престой и съответно нарастването на градовите зърна.

За повече информация:
WMO - World Weather Research Programme (WWRP)
Weather Modification, Inc.

 

Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница  |  Декларация за достъпност  |  Карта на сайта