Изпълнителна агенция Борба с градушките

Структура

В състава на Изпълнителната агенция са изградени и действат 11 регионални дирекции с командни пунктове и прилежащите им ракетни площадки. Първият полигон с команден пункт в гр. Съединение е създаден през 1969 г.

Карта Грамада Долно Церовене Бърдарски геран Долни Дъбник София Гелеменово Голям Чардак Поповица Петрово Старо село Тъжа Хасково
Команден пункт на Регионална дирекция „Борба с градушките“ – с. Петрово, Стара Загора област
Създаден през 1989 г.

Команден пункт с. Петрово
Защитавана територия –
приблизително 220 000 хектара
карта на територията

Команден пункт на Регионална дирекция „Борба с градушките“ – с. Гелеменово, Пазарджик област

Създаден през 1972 г. след разделянето на първият полигон в гр. Съединение

Команден пункт с. Гелеменово
Защитавана територия –
приблизително 150 000 хектара
карта на територията

Команден пункт на Регионална дирекция „Борба с градушките“ – с. Голям чардак, Пловдив област

Създаден през 1972 г. след разделянето на първият полигон в гр. Съединение.

Команден пункт с. Голям Чардак
Защитавана територия –
приблизително 200 000 хектара
карта на територията

Команден пункт на Регионална дирекция „Борба с градушките“ - с. Поповица, Пловдив област

Създаден през 1973г.

Команден пункт с. Поповица
Защитавана територия –
приблизително 250 000 хектара
карта на територията

Команден пункт на Регионална дирекция „Борба с градушките“ – с. Тъжа, Стара Загора област

Създаден през 2019 г.

Команден пункт с. Тъжа, Стара Загора област
Защитавана територия –
приблизително 135 000 хектара
карта на териториятаКоманден пункт на Регионална дирекция „Борба с градушките“ – гр. Грамада, Видин област

Създаден през 1971 г.

Команден пункт гр. Грамада, Видин област
Защитавана територия –
приблизително 215 000 хектара
карта на територията

Команден пункт на Регионална дирекция „Борба с градушките“ – с. Долно Церовене, Монтана област

Създаден през 1972 г.

Команден пункт с. Долно Церовене
Защитавана територия –
приблизително 170 000 хектара
карта на територията

Команден пункт на Регионална дирекция „Борба с градушките“ – с. Бърдарски геран, Враца област

Създаден през 1973 г.

Команден пункт с. Бърдарски геран
Защитавана територия –
приблизително 200 000 хектара
карта на територията

Команден пункт на Регионална дирекция „Борба с градушките“ – гр. Долни Дъбник, Плевен област

Създаден през 1979 г.

Команден пункт Долни Дъбник
Защитавана територия –
приблизително 185 000 хектара
карта на територията

Команден пункт на Регионална дирекция „Борба с градушките“ – с. Старо село, Сливен област

Създаден през 1973 г.

Команден пункт с. Старо село
Защитавана територия –
приблизително 215 000 хектара
карта на територията

Команден пункт на Регионална дирекция „Борба с градушките“ – гр. Хасково, Хасково област

Създаден през 2019 г.

Команден пункт на Регионална дирекция Борба с градушките – гр. Хасково, Хасково област
Защитавана територия –
приблизително 220 000 хектара
карта на територията


Изпълнителна агенция Борба с градушките - Информационен център
Информационен център


Информационният център е оборудван с IRIS-Analysis. Метеорологичната информация от 7 радарни станции МРЛ-IRIS се анализира, обработва, обобщава и визуализира.

Радарната информация се предава в реално време на потребители.


  


Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница  |  Декларация за достъпност  |  Карта на сайта